zaloguj

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

> start

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa – dzień, który rozpoczyna
w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty - przypada
w tym roku 6 marca. Ten dzień ma pobudzić
katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Rozpoczynamy święty i zbawienny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem oraz podjęcie różnych form umartwienia.
W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku i żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko,
co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie.
Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w okresie wielkopostnej pokuty do powstrzymania się od udziału w zabawach oraz do przystąpienia do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

 
W tym świętym czasie 40-dniowej pokuty poprzez modlitwę oraz rozważanie Męki Pańskiej przygotowujemy się do owocnego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w tym okresie do powstrzymania się od udziału w zabawach oraz do przystąpienia do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
 
Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy w Wielkim Poście trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, języka, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech więc nie zakłócą go huczne spotkania czy celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Drodzy Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na młodzież i dzieci powierzone Waszej trosce, bo to przecież głównie na Was spoczywa obowiązek dobrego ich wychowania w duchu chrześcijańskiej tradycji i naszej polskiej pobożności. 
 
Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy się też na wielkopostną akcję trzeźwości. Kościół wzywa nas do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy o trzeźwość oraz do abstynencji w tym pokutnym okresie. Niech pośród nas nie będzie już osób i rodzin, które cierpią z powodu nałogu pijaństwa, nikotynizmu czy narkomanii. Na ołtarzu z obrazem Chrystusa Miłosiernego jest wyłożona Księga Trzeźwości, w której można złożyć zobowiązanie podjęcia abstynencji na okres Wielkiego Postu.
powr�t
czytania na kazdy dzień czytania na kazdy dzień
licznik odwiedzin:
399939
www.kepice.koszalin.opoka.org.pl / parafia.kepice.eu                                                                                                                                 design & hosting f-ski.pl