zaloguj

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

> start

                  Światowy Dzień Chorego

  11 lutego 2019 roku 
                                      
 
 
Ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego obchodzony jest w Kościele 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Choroba, a nade wszystko związane z nią cierpienie - w rozumieniu ewangelicznym - stanowi włączenie się w odkupieńczą mękę Chrystusa, we współcierpienie z Nim dla zbawienia człowieka, a także pociąga za sobą nadzieję na współudział w Jego chwale.

Przyjmowane z ufnością i pokorą - jak uczył św. Jan Paweł II - cierpienie stanowi wartość samą w sobie, jednocześnie budując i uszlachetniając ludzką osobowość. Chorzy czerpią także ze swego cierpienia siłę ducha mającą swe źródło w Chrystusie Ukrzyżowanym, którego w cierpieniu niejako naśladują. Ową siłę mogą oni ofiarowywać dla dobra Kościoła, swoich bliskich, Ojczyzny, całej ludzkości, w intencjach noszonych na dnie serca.
Coraz częściej uwidaczniające się trendy, głoszące relatywizm w podejściu do wartości życia i cierpienia, od wielu lat spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem Kościoła, czemu w swoim nauczaniu i swą życiową postawą dobitnie dawał wyraz bł. Jan Paweł II. Głosił on, że "nie istnieje cierpienie, choćby najbardziej dotkliwe, które usprawiedliwiałoby unicestwienie życia; /.../ istotna wartość i osobowa godność każdego człowieka nie ulegają zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych okoliczności jego życia.
Człowiek, nawet ciężko chory lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności, jest i zawsze pozostanie człowiekiem.
Życie osób chorych i cierpiących stanowi także wyzwanie dla ludzi z ich najbliższego otoczenia. "W stosunku do tych osób - nauczał Ojciec Święty - lekarze i personel medyczny, społeczeństwo i Kościół mają określone obowiązki moralne, od których nie mogą się uchylić, gdyż sprzeniewierzyliby się wymogom etyki zawodowej oraz ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności".
Często w tych, którym udręki choroby są obce, cierpienie drugiego człowieka budzi pewne zakłopotanie, poczucie zażenowania. Warto jednak uświadomić sobie, że przynoszenie ulgi w cierpieniu - choćby w wymiarze emocjonalnym, poprzez samą obecność przy osobie chorej - dając jej ukojenie, rodzi jednocześnie w osobach "współuczestniczących" w czyimś cierpieniu postawę dobrego Samarytanina i zasiewa wśród nich obfity plon miłości.
"Ludzie chorzy, starzy, niepełnosprawni i umierający - mówił bł. Jan Paweł II - uczą nas, że słabość jest twórczym okresem ludzkiego życia i że cierpienie może być przyjęte bez żadnego uszczerbku dla godności człowieka".
Światowy Dzień Chorego jest okazją do nowej ewangelizacji ludzi cierpiących i tych środowisk, które im służą: duszpasterzy oraz wiernych świeckich, którzy pracują w szpitalach, ośrodkach opieki i domach prywatnych, także wolontariuszy. Tylko w ten sposób zdołamy podążać drogą wiodącą ku cywilizacji miłości.
powr�t
czytania na kazdy dzień czytania na kazdy dzień
licznik odwiedzin:
399928
www.kepice.koszalin.opoka.org.pl / parafia.kepice.eu                                                                                                                                 design & hosting f-ski.pl