LATO – CZAS WAKACJI

L A T O  -  C Z A S  W A K A C J I Lato czas urlopów, czas wakacji, czas oczekiwany z tęsknotą...

Boże Ciało

                                       Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa                                         B o ż e   C i a ł o     Pamiątkę...

Trójca Przenajświętsza

Trójca Przenajświętsza    ---------------------------------------- Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje...

Intencje różańcowe na czerwiec 2024

Św. Faustyna  -                    o Boże błogosławieństwo dla powołanych do kapłaństwa i nowe powołania. Św. Anny -                          za dusze w czyśćcu cierpiące. Św. Barbary -                       o dobre urodzaje...