Msze Święte w niedzielę:

KĘPICE:
8.00; 10.00; 12.00; 18.00

WARCINO:
9.30
OSOWO:
10.45

dni powszednie Kępice
18.00

Caritas Parafii w Kępicach

Jeśli chcesz pomóc:
Konto bankowe:
PKO BP SA oddział w Miastku
53 1020 4708 0000 7402 0003 2300

ANKIETA – PZC
Przygotowała: Prezes Caritas Jadwiga Roda

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Kępicach,
 2. Prezesem jest Jadwiga Roda, jej zastępcą Anna Osmólska, skarbnikiem – Irena Kleina, a sekretarzem – Wioleta Brzezińska, na podstawie ostatnich wyborów przeprowadzonych do Zarządu Caritas Parafii w Kępicach w dniu 10.02.2015 r..
 3. Dane adresowe: Caritas Parafii pw. MB. Różańcowej w Kępicach. 77-230 Kępice, ul. Adama Mickiewicz 6A; tel 598576960 ;
  e-mail: kepice@koszalin.opoka.org.pl, strona internetowa: www.parafia.parafia.kepice.eu
 4. Dane telefoniczne i e-mailowe prezesa:
  tel. 500023075, e-mail: carjad7@wp.pl

  Członkowie PZC:
  – Jadwiga Roda
  – Ryszard Roda
  – Irena Myślińska

  – Henryk Myśliński
  – Leokadia Burglin
  – Czesław Burglin
  – Anna Osmólska
  – Irena Kleina
  – Wioletta Brzezińska
  – Ewa Czyplis
  – Izabela Mączyńska
  – Krystyna Łyszyk
  – Anna Kapiszka
  – Zofia Pawłowska
  – Katarzyna Łańduch

 5. Historia powstania PZC

  W czasie, gdy proboszczem naszej parafii był ks. prałat Alfred Osipowicz, a wikariuszem ks. Janusz Kozłowski powstała 80-cio osobowa  charytatywna grupa ludzi, gotowa nieść wszelką pomoc osobom potrzebującym. Grupa ta na czele z ks. Januszem zabiegała o usankcjonowanie swojej działalności. Dzięki ich zaangażowaniu w dniu 5 kwietnia 1995 r. Dekretem ks. prałata Jana Borzyszkowskiego, ówczesnego dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej została powołana Caritas Parafii pw. M.B. Różańcowej w Kępicach.

  Pierwszym Przewodniczącym parafialnej Caritas, przez okres 5-ciu lat tj. do 2000 r. był Pan Czesław Burglin. Kolejne 5 lat już jako Prezes pełniła Pani Anna Pliskowska, a od 2005 r. do teraz funkcję Prezesa pełni Jadwiga Roda, która w ostatnich wyborach przeprowadzonych w dniu 10.02.2015 r. została wybrana na kolejne trzy lata. Skarbnikiem od samego początku do chwili obecnej jest niezmiennie Irena Kleina. Początkowo Zarząd Caritas Parafialnej sprawowali : ksiądz-  Janusz Kozłowski, Przewodniczący Czesław Burglin  i Skarbnik – Irena Kleina, która była jednocześnie sekretarzem. Później już w skład Zarządu wchodził również zastępca Prezesa i Sekretarz.  Gdy prezesem została Pani  Jadwiga Roda to jej zastępcą do roku 2011 r. był Pan Czesław Burglin, następnie do 10.02.2015 r. Pani Irena Myślińska, a obecnie po ostatnich wyborach Pani Anna Osmólska . Na  początku rolę Sekretarza pełniła Pani Irena Kleina , później  Ewa Czyplis., W latach 2005 do 2008 r. funkcję tę pełniła Pani Danuta Szymczak , a od 2009 do teraz Pani Wioletta Brzezińska.

 6. Zadania w parafii PZC
   
  – mobilizacja charytatywna wspólnoty parafialnej
  – rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy
  – koordynacja działalności charytatywnej na terenie parafii.
  – świadczenie pomocy ludziom potrzebującym w ramach posiadanych możliwości i środków,
  – współpraca z diecezjalną, centralą Caritas i innymi oddziałami,
  – włączanie się czynne w realizację inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

 7. Działalność i osiągnięcia PZC

  Działania Caritas Parafialnej  jako czynne włączanie się w realizację zadań i akcji zainicjowanych i prowadzonych  przez Diecezjalną Caritas:
  – Jałmużna Wielkopostna – Skarbonki Wielkopostne – przeprowadzana  akcja co roku od  początku jej zainicjowania,Celem jej jest uwrażliwienie wiernych na potrzebę dzielenia się z innymi.
  – Niedziela Miłosierdzia Bożego – zbiórka pieniężna do puszek – przeprowadzana jak wyżej.
  – Zbiórka pieniężna w Tygodniu Miłosierdzia Bożego – przeprowadzana co roku.
  – Dystrybucja żywności z rezerw UE – przeprowadzana co roku do 2013 roku.
  – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – rozprowadzanie świec wigilijnych co roku,
  – Uczestnictwo członków caritas w rekolekcjach –  dwa razy każdego roku w okresach przedświątecznych.
  – Kampania społeczna „Kromka chleba” w 2006 roku , której celem było pozyskanie produktów i środków finansowych na pomoc najbardziej potrzebującym oraz zmiana stosunku społeczeństwa do osób bezdomnych, ubogich i marginalizowanych. Pieniądze na ten cel można było przekazać kupując „Krążek Nadziei „ czyli żeton z logo Caritas . Akcja jednorazowa.
  – Rozprowadzanie w 2005 roku „Chlebków Wielkanocnych” z przeznaczeniem na zakup żywności .
  – Akcja „Tornister pełen uśmiechu” – polegająca na wyposażeniu otrzymanych tornistrów w przybory szkolne – do akcji włączyliśmy się w 2012 r. rozpoczynając od 12 szt. i kontynuowana była  w kolejnych latach  tj. 2013 i 2014 z coraz lepszymi efektami.
  – Rozprowadzanie paschalików (Płomień nadziei) – w latach 2012,  2013 i 2014 roku,
  – akcja „Zapałka nie ogrzeje” – jako publiczna zbiórka pieniędzy na zakup opału na zimę dla najbiedniejszych- przeprowadzana jest co roku, począwszy od 2012 r. do teraz,z której dochód jest co roku większy.
  – Kampania „Nadzieje mam”, której celem jest pomoc samotnym mamom i ich dzieciom, przebywającym w dwóch ośrodkach Caritas: Centrum Kryzysowym dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi oraz w Domu Samotnej Matki w Koszalinie –  włączyliśmy się rozprowadzając cegiełki o różnych nominałach – akcja jednorazowa w 2014 r.
  – Zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do Gdyni w 2006 roku i uczestnictwo w „Wakacyjnym Festynie Caritas w Gdyni „ na Skwerze Kościuszki – inicjatywa Caritas Polska z Caritas  Diecezjalnymi.

 8. Działania podejmowane z własnej inicjatywy:

  – organizacja kolonii letnich dla dzieci – od roku 2005 r. do 2011 r. do miejscowości:
  2005 r. -w miejscowości Maniowy k. Nowego Targu
  2006 r.- jedna grupa- do Warszawy, kolejna grupa- Gąsawa k/Biskupina
  2007 r. – Poronin- Zakopane
  2008 r. – Jordanów k/Rabki ze zwiedzaniem Kopalni soli w Wieliczce, Kraków, Rabkę i Bystrą Sidzinę,
  2009 r. – Toruń-Warszawa- Góry Świętokrzyskie ze zwiedzaniem: Planetarium w Toruniu ; w Warszawie: Centrum Nauki ” Kopernik, Trakt Królewski, Łazienki oraz Sandomierz i Jaskinię Raj ,
  2010 r. – Dańczów/ k. Kudowy Zdrój ze zwiedzaniem: Pragi w Czechach, Wrocław , Kopalnię złota w Złotym Stoku, Podziemne miasto Osówko ,
  2011 r. – Biały Dunajec ze zwiedzaniem m.in. Zakopanego, wędrowały doliną Chochołowską i na Gubałówkę ,zamek w Niedzicy i Czorsztynie, Błędne Skały,

  – organizacja pielgrzymek – w 2013 r. do Lichenia, a w 2014 r. – dwudniowa po Sanktuariach Maryjnych na Warmii tj. Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Warmiński , Głotowo.
  – organizacja festynów parafialnych wspólnie z parafią – od 2004 r. , co roku do teraz.
  – przygotowanie paczek dla dzieci od Św. Mikołaja – akcja trwała od 2005 r. do 2011 r. przygotowywano od 120 do 150 paczek w różnych latach.
  – pisanie projektów w celu pozyskania środków finansowych na:
  a/ wyjazd dzieci na kolonię – projekt kierowany do kuratorium Oświaty w Gdańsku,
  b/ organizację koloni „Wakacje pod chmurką” w 2009 roku – w ramach projektu z Programu Integracji Społecznej z funduszu Banku Światowego.
  c/ utworzenie Świetlicy Caritas , która była realizowana w Partnerstwie jako usługa z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowana ze środków Banku Światowego. Działalność świetlicy przez okres od 2008r. do 2010 r.

 9. Inna działalność:

  – organizacja balów karnawałowych – w latach 2005 do 2008,
  – zbiórka żywności w sieciach handlowych – przeprowadzana co roku, w tym w 2013 i 2014 roku w partnerstwie z Bankiem Żywności,
  – pozyskanie odzieży dla potrzebujących – co roku,
  – akcja skierowana do dzieci klas '0′ i I „Słodki początek roku szkolnego” w 2006 – przekazano słodycze dzieciom w SP w Warcinie i w Kępicach,
  – pomoc chorym poprzez pisanie projektu na dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dziecka (koszty dojazdu na rehabilitację z Kępic do Słupska) oraz refundację faktur za leki – w 2008, 2009 i 2014 r.,
  – organizacja Dnia Babci i Dziadka – od 2007 do 2010 roku,
  – pisanie wniosków na uzyskanie dotacji w celu zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci najbiedniejszych uczęszczających do SP w Warcinie i Kępicach – w 2008 i 2009 roku,
  – sprzedaż zniczy – w 2008 i 2009 roku,
  – przygotowanie kartek świątecznych z życzeniami i podziękowaniami do sponsorów i darczyńców.
  – były prowadzone spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci z SKC i ministrantów. Dzieci brały czynny udział w różnych imprezach okolicznościowych: Dożynkach Gminnych, spotkaniu integracyjnym pt. „Wyobraźnia Miłosierdzia” razem ze Szkolnym Kołem Caritas przy S.P. w Kępicach oraz formacją „Ministrantów „ w Kępicach, Odpuście Parafialnym, „Przeglądzie piosenki religijnej w Biesowicach” , w przeglądzie „Mamy Talent” organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach, zabawie „Andrzejkowej „ – ach! Co to był za bal?, wspólnej Wigilii na świetlicy wraz z rodzicami.

 1. Utworzenie świetlic.
  Z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w ramach Programu Integracji Społecznej jako” Organizowanie dziennych form opieki i wychowania nad dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Kępice poprzez tworzenie nowych świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych” powstała świetlica Caritas w Kępicach i środowiskowa Świetlica w Warcinie finansowane ze środków Banku Światowego.

  Od 1 lipca br. Świetlica Caritas Parafii w Kępicach realizowana jest w partnerstwie jako usługa. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2008r. do 30.11.2009 r.
  Ponadto, wspólnie z dziećmi ze świetlicy środowiskowej z Warcina została zrealizowana jedna z 4-ch wycieczek autokarowych – wycieczka do Kina Milenium w Słupsku na film pt.” Wyprawa na Księżyc”.

 2. Organizacja stacjonarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży czasie wakacji szkolnych „Wakacje pod Chmurką” w Osowie i Kępicach od 13 – 25.07.2009 r. – 12 dni.
  – koordynator projektu: Jadwiga Roda – Prezes Caritas Parafii.

  a/ miejsce realizacji usługi:
  . w pomieszczeniach budynku „Kuźni Talentów” Osowo,
  . sala lekcyjna Szkoły Podstawowej w Warcinie,
  . pomieszczenia własne Parafii w Kępicach
  – LIDER PROJEKTU Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach

 3. Wypoczynek letni 2008, 2010, 2011, 2012

  – Toruń-Warszawa- Góry Świętokrzyskie ( dzieci min zwiedziły: Planetarium w Toruniu w Warszawie: Centrum Nauki ” Kopernik Trakt Królewski. Łazienki, Sandomierz, Jaskinię Raj…..
  – Dańczów/ k. Kudowy Zdrój ( dzieci min. zwiedziły Pragę, Wrocław ,Muzeum Papiernictwa, Kopalnię złota w Złotym Stoku, Podziemne miasto Osówko , Błędne Skały, wędrowały na Szczeliniec
  – Biały Dunajec ( dzieci min zwiedziły Zakopane, wędrowały doliną Chochołowską i na Gubałówkę ,zamek w Niedzicy i Czorsztynie
  – Jordanów ( dzieci zwiedziły Kopalnię soli w Wieliczce, Kraków, Rabkę , Spotkanie z zaprzyjaźnioną gminą Bystra – Sidzina – zwiedzanie skansenu, ognisko w górach)
  Z wypoczynku letniego korzystały dzieci Z SP w Warcinie w łącznej grupie 20 osób. Dzieci były dofinansowane z Caritas Diecezji i parafii, OPS, środki pozyskiwało się także od innych sponsorów ( np KEGAR Garbarnia)
  Podczas kolonii, oprócz zwiedzania dzieci uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych, grach i zabawach integracyjnych.

 4. warsztaty dla Dzieci z SKC
 5. spotkanie integracyjne dla rodziców i dzieci z SKC i ministrantów, Dzieci brały czynny udział w różnych imprezach okolicznościowych: Dożynkach Gminnych, spotkaniu integracyjnym pt. „Wyobraźnia Miłosierdzia” razem ze Szkolnym Kołem Caritas przy S.P. w Kępicach oraz formacją „Ministrantów „ w Kępicach, Odpuście Parafialnym, „Przeglądzie piosenki religijnej w Biesowicach” , w przeglądzie „Mamy Talent” organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach, zabawie „Andrzejkowej „ – ach! Co to był za bal?, wspólnej Wigilii na świetlicy wraz z rodzicami.

 6. akcje: Pola nadziei, Tornister pełen uśmiechu, Dzieło Nowego Tysiąclecia, Zapałka nie ogrzeje
 7. zbiórka żywności
 8. zgłaszanie trudnych sytuacji rodzin( pomoc żywnościowa, pomoc w zakresie zbiórki odzieży
 9. zakup podręczników i przyborów szkolnych w roku szkolnym 2008/ 2009 r. przy pomocy Szkolnych Kół Caritas naszej parafii pomoc finansową ( z dotacji Caritas Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej i Caritas Parafialnej) otrzymało ogółem 50 dzieci w tym 31 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Warcinie.

  Od 2009 r. parafialna Caritas włączyła się w realizację Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej potrzebującym – PEAD. Są to nadwyżki żywności pochodzące z rezerw Unii Europejskiej dla najuboższej ludności. W bieżącym roku otrzymaliśmy przydział ok. 12 ton żywności ogółem w różnych asortymentach spożywczych. Od kilku już lat, corocznie organizujemy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W tegoroczne wakacje wypoczywać będzie w Białym Dunajcu i jego okolicach 40 os. grupa dzieci. W kwietniu 2008 r. rozpoczęła funkcjonowanie świetlicy Caritas , borykając się z różnymi trudnościami, chociażby z ogrzewaniem pomieszczeń. Dopiero napisanie projektu pt. „Organizowanie dziennych form opieki i wychowania nad dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Kępice poprzez utworzenie nowych świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych” w partnerstwie z innymi podmiotami w ramach Programu Integracji Społecznej , realizowanego z funduszy Banku Światowego pozwoliło nam z dniem 1 lipca 2008 r. na zatrudnienie osób z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć świetlicowych, muzycznych, rekreacyjny – sportowych, terapeutycznych oraz warsztatów w zakresie wychowania i pogłębiania więzi rodzinnej. Projekt realizowany był do listopada 2009 r., Po tej dacie świetlica Caritas funkcjonuje dzięki środkom finansowym pochodzącym z Caritas Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej, własnych funduszy oraz środkom pozyskanym w ramach nowego projektu realizowanego w partnerstwie z Programu Integracji Społecznej, którego głównym liderem i koordynatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kępice .

  Dzieła miłosierdzia realizowane są wobec każdego człowieka potrzebującego, a szczególnie wobec osób najuboższych, czyli takich, które spełniają następujące kryteria: sieroctwo, ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm oraz zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe poprzez akcje Caritas jak :Wigilijne Dzieło Caritas , Jałmużnę Wielkopostną , zbiórkę żywności wystawiając Kosze Adwentowe i Wielkanocne, zbiórkę pieniężną kilka razy w roku wspomagając m. in. Św. Mikołaja i wspierając inne akcje prowadzone przez parafialną Caritas.

  Wolontariusze Caritas parafialnej zawsze, w miarę możliwości, bezinteresownie niosą pomoc bliźniemu.

  Przygotowała:
  Prezes Caritas Jadwiga Roda