Msze Święte w niedzielę:

KĘPICE:
8.00; 10.00; 12.00; 18.00

WARCINO:
9.30
OSOWO:
10.45

dni powszednie Kępice
18.00

RÓŻANIEC - INTENCJE

W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W 2022
PRZEWODNICZĄ NASTĘPUJĄCE RÓŻE RÓŻAŃCOWE:

 • Styczeń –            św. Anny
 • Luty –                  św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Marzec –             św. Barbary
 • Kwiecień –         św. Faustyny
 • Maj –                  Matki Bożej Różańcowej
 • Czerwiec –         św. Anny
 • Lipiec –              św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Sierpień –           św. Barbary
 • Wrzesień –         św. Faustyny
 • Październik –      Matki Bożej Różańcowej
 • Listopad –           św. Anny
 • Grudzień –          św. Barbary

                INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA PAŹDZIERNIK 2022 
 

 Św. Faustyna       – O bł. Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.
 

 Św. Anna              – W intencji małżeństw niesakramentalnych i przeżywające różnego rodzaju trudności.
 

 Św. Barbary         – Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowanie w licznych regionach świata, mogli być dzięki

swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.


 MB Różańcowej  – O miłość braterską i pomoc wzajemną w rodzinach.


 Św. Teresy od Dz.J. – O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Papieża Franciszka.

Intencje różańcowe na wrzesień 2022 r.

Św. Faustyna – o powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii.

Św. Anna – za dzieci i młodzież, aby poznając na katechezie prawdziwe oblicze Chrystusa pragnęli Go także naśladować.

Św. Barbary – o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla nauczycieli w rozpoczynającym się roku szkolnym, by byli przykładem dla swoich uczniów i wychowanków.

MB Różańcowej – o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie.

Św. Teresy od Dz.J. – o Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej Parafii.

Intencje na sierpień 2022

Św. Faustyna  – O miłość braterską i pomoc wzajemną w rodzinach.

Św. Anna –          O ukochanie Eucharystii przez naszą  wspólnotę  parafialną.
Św. Barbary –        O ukochanie służby Bożej przez ministrantów.
MB Różańcowej –  O dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy dla wszystkich.
Św. Teresy od Dz.J.O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.