Msze Święte w niedzielę:

KĘPICE:
8.00; 10.00; 12.00; 18.00

WARCINO:
9.30
OSOWO:
10.45

dni powszednie Kępice
18.00

RÓŻANIEC - INTENCJE

W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W 2023
PRZEWODNICZĄ NASTĘPUJĄCE RÓŻE RÓŻAŃCOWE:

 

Styczeń  –   Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Luty  –         Św. Faustyny   

Marzec  –     Matki Bożej Różańcowej
Kwiecień –    Św. Anny

Maj -.             Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Czerwiec –     Św. Barbary 

Lipiec –          Św. Faustyny

Sierpień  –     Matki Bożej Różańcowej

Wrzesień –    Św. Anny

Październik-  Św. Teresy od  Dzieciątka Jezus

Listopad  –   Św. Faustyny

Grudzień  –  Św. Barbary

Intencje na wrzesień 2023 r.

Św. Faustyna – o powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii.

Św. Anna – za dzieci i młodzież, aby poznając na katechezie prawdziwe oblicze Chrystusa pragnęli Go także naśladować.

Św. Barbary – o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla nauczycieli w rozpoczynającym się roku szkolnym, by byli przykładem dla swoich uczniów i wychowanków.

MB Różańcowej – o dobre przygotowanie wspólnoty parafialnej do wizytacji biskupiej.

Św. Teresy od Dz.J. – o pokój w Ukrainie i na świecie.

Intencje na sierpień 2023

Św. Faustyna  – O miłość braterską i pomoc wzajemną w rodzinach.

Św. Anna –          O ukochanie Eucharystii przez naszą  wspólnotę  parafialną.
Św. Barbary –        O ukochanie służby Bożej przez ministrantów.
MB Różańcowej –  O dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy dla wszystkich.
Św. Teresy od Dz.J.O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.