Msze Święte w niedzielę:

KĘPICE:
8.00; 10.00; 12.00; 18.00

WARCINO:
9.30
OSOWO:
10.45

dni powszednie Kępice
18.00

RÓŻANIEC - INTENCJE

W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W 2021
PRZEWODNICZĄ NASTĘPUJĄCE RÓŻE RÓŻAŃCOWE:

 • Styczeń –
 • Luty –
 • Marzec –
 • Kwiecień –
 • Maj –
 • Czerwiec –
 • Lipiec –
 • Sierpień –
 • Wrzesień –
 • Październik –
 • Listopad –
 • Grudzień –

                INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA PAŹDZIERNIK 2021 
 

 Św. Faustyna       – O bł. Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie

i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.
 

 Św. Anna              – W intencji małżeństw niesakramentalnych,

 i przeżywające różnego rodzaju trudności.
 

 Św. Barbary         – Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowanie

w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu

świadectwu prorokami miłości Chrystusa.


 MB Różańcowej  – O miłość braterską i pomoc wzajemną w rodzinach.


 Św. Teresy od Dz.J. – O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Papieża Franciszka.

Intencje na wrzesień 2021 r.

Św. Faustyna – o powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii.

Św. Anna – za dzieci i młodzież, aby poznając na katechezie prawdziwe oblicze Chrystusa pragnęli Go także naśladować.

Św. Barbary – o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla nauczycieli w rozpoczynającym się roku szkolnym, by byli przykładem dla swoich uczniów i wychowanków.

MB Różańcowej – o oddalenie epidemii coronawirusa i o zdrowie   i wszystkich ludzi na świecie.

Św. Teresy od Dz.J. – o duchowe owoce  II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Intencje na sierpień 2021

Św. Faustyna  – O miłość braterską i pomoc wzajemną w rodzinach.

Św. Anna –          O poznawanie, zrozumienie i ukochanie Eucharystii przez naszą   wspólnotę  parafialną.
Św. Barbary –        O ukochanie służby Bożej prze ministrantów.
MB Różańcowej –  O dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy dla wszystkich.
Św. Teresy od Dz.J.O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.